Angst

Angst
Angst is een normale emotie die bij het leven hoort. Angst is ook nodig; het dient als alarmfunctie om voor gevaar te waarschuwen. Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op angstige situaties, bijvoorbeeld door bij gevaar te vechten, vluchten, of juist te verstijven. Angst wordt een probleem als je dingen helemaal niet meer durft te doen, als angst je verlamt. Kinderen die hier last van hebben, ervaren ook vaak paniekgevoelens. Andere kenmerken zijn een sombere stemming, een gespannen gevoel, prikkelbaar zijn, vermoeidheid, concentratieproblemen en irritatie. Daar komt bij dat angstige kinderen vaak weinig zelfvertrouwen hebben en voortdurend bevestiging van de omgeving, bijvoorbeeld ouders en school, nodig hebben.

PTSS
Het kan gebeuren dat een kind iets heel naars meemaakt. Bijvoorbeeld: hij of zij maakt een ongeluk mee, verliest een dierbare, is seksueel misbruikt, is mishandeld of erg gepest of ouders hebben vaak heftige ruzies in het bijzijn van het kind gehad.  Als een kind zoiets naars meemaakt zien ze vaak de beelden van de nare gebeurtenissen weer voor zich, bijvoorbeeld als het stil is in de klas of als ze net in bed liggen. Ook kan het zijn dat ze schrikachtig en bang zijn en bepaalde situaties vermijdt of ze willen heel dichtbij zijn of haar ouders zijn. Kan kan zijn dat kinderen slecht slapen, vaak buik- of hoofdpijn hebben, ze zich moeilijk kunnen concentreren op school, gauw boos zijn of erg verdrietig en somber. Op zich heeft iedereen die zo iets naars heeft meegemaakt dit soort klachten (posttraumatische stress klachten). Het kan echter zijn dat de gebeurtenis(sen) zo naar is (zijn) geweest, dat deze problemen blijven bestaan of op een veel later tijdstip opeens heel heftig worden. In die gevallen is het belangrijk om te kiezen voor traumabehandeling.

Behandeling
Als uw kind teveel angst ervaart kunnen wij, samen met u en uw kind, naar een oplossing zoeken. Wij behandelen angst en PTSS met behulp van cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), exposure, eventueel speltherapie en zo nodig ouderbegeleiding of systeemtherapie. Uw kind leert de angst herkennen, contoleren en leert helpend gedrag. Als angst is ingebed in bredere problematiek kan psychotherapie worden ingezet. Bij angstproblematiek werken we o.a. met de protocollen ‘Denken + Doen = Durven’, ‘Bibbers de Baas’, ‘Denk goed, voel je goed’, ‘Dappere Kat’, ‘Write Junior’ en het ‘Vriendenprogramma’. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm voor mensen die een traumatische of schokkende ervaring hebben opgedaan. EMDR is tevens geschikt voor (jonge) kinderen (vanaf twee jaar). Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.