Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis
Een kind met (een vorm van) autisme, heeft vaak moeite om op een goede manier contact te maken. Ook is het soms lastig om precies te begrijpen wat de ander bedoelt en dingen te ondernemen die nieuw of onduidelijk voor hem/haar zijn. Tevens kunnen concentratieproblemen, impulsiviteit, beweeglijkheid, stereotyp gedrag en sensorische overgevoeligheid voorkomen.

Behandeling
Uw kind met (een vorm van autisme) kan hulp krijgen meer zicht te krijgen op zijn/haar sterke kanten en moeilijkheden, maar ook op de buitenwereld. Wij werken o.a. met het protocol ‘Ik ben speciaal’. De begeleiding voor ouders richt zich op psycho-educatie en leren de omgeving te structureren, voorspelbaar te maken en verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind/de jongere. Met behulp van deze vaardigheden leren de ouders de omgeving van het kind/de jongere zo in te richten dat hij/zij minder last ondervindt van zijn beperkingen en beter aan de eisen kan voldoen die de omgeving aan hem/haar stelt. Daarnaast leren ouders kijken naar aanpak van de autisme problematiek.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Over ons

De gezichten van de kinderpraktijk

Anne-Marije Peelen en Leonore Heukelom zijn beiden gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder en jeugd).

Hannah van der Linde

Hannah van der Linde is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding (differentiatie kinder- en jeugd). Zij heeft hiervoor bij de Bascule gewerkt.

Lara ten Have

Lara ten Have is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Lara heeft ook als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Rosa Norp

Rosa Norp is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Rosa heeft ervaring opgedaan in de forensische jeugdzorg.

Marga Bootsma

Marga Bootsma werkt als office-manager. Zij heeft hiervoor ook als office-manager gewerkt.

Inger van der Kooij

Inger van der Kooij is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Daarnaast heeft Inger een promotieonderzoek gedaan naar kindermishandeling aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Marit Roos

Marit Roos is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). En ook Marit heeft hiervoor als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Yvette Nijhuis

Yvette Nijhuis is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Op dit moment volgt zij een opleiding tot psychotherapeut. Zij heeft hiervoor bij Inforsa gewerkt.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.