Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis
Een kind met (een vorm van) autisme, heeft vaak moeite om op een goede manier contact te maken. Ook is het soms lastig om precies te begrijpen wat de ander bedoelt en dingen te ondernemen die nieuw of onduidelijk voor hem/haar zijn. Tevens kunnen concentratieproblemen, impulsiviteit, beweeglijkheid, stereotype gedrag en sensorische overgevoeligheid voorkomen bij kinderen.

Behandeling
Uw kind met (een vorm van autisme) kan hulp krijgen om meer zicht te krijgen op zijn/haar sterke kanten en moeilijkheden, maar ook op de buitenwereld. Wij werken o.a. met het protocol ‘Ik ben speciaal’. We werken vooral met de contexten om het kind heen, zoals school en ouders. De begeleiding voor ouders richt zich op psycho-educatie en leren de omgeving te structureren, voorspelbaar te maken en verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind/de jongere. Met behulp van deze vaardigheden leren de ouders de omgeving van het kind/de jongere zo in te richten dat hij/zij minder last ondervindt van zijn beperkingen en beter aan de eisen kan voldoen die de omgeving aan hem/haar stelt. Daarnaast leren ouders kijken naar aanpak van de autisme problematiek.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.