Dwang en tics

Dwang
Ieder kind denkt soms aan nare ervaringen of gebeurtenissen. Ook laat ieder kind in een bepaalde mate dwangmatig gedrag zien of kan dwangmatige gedachten hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet durven lopen onder een ladder, omdat dit ongeluk kan brengen. Soms laten kinderen dwangmatig gedrag en/of dwanggedachten zien om angstige gedachten te verminderen. Als ze dit te vaak doen, of hier veel last van hebben, kan er sprake zijn van een dwangstoornis. Ze gaan bijvoorbeeld steeds hun handen wassen, leggen dingen op een bepaalde manier neer of controleren van alles. Kinderen kunnen ook bang zijn dat ze vies zijn of dat ze nare dingen gaan doen. Dwanggedachten en –handelingen kunnen grote invloed hebben op het dagelijks leven van een kind.

Behandeling
Als uw kind dwanggedachten en/of dwangmatig gedrag laat zien kunnen wij, samen met u en uw kind, naar een oplossing zoeken. Wij behandelen dwangproblematiek middels cognitieve gedragstherapie en exposure,  met ouderbegeleiding of systeemtherapie. Bij dwangproblematiek werken we o.a. met de protocollen ‘Bedwing je dwang’, ‘Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt?’ en ‘Wat kun je doen als je gedachten vastlopen?’. Uw kind leert de dwang en onderliggende angst te herkennen, contoleren en vervangen door ander gedrag.

Tics
Maakt uw kind bewegingen of geluiden zonder dat hij /zij dat wil? Er kan dan sprake zijn van een tic(stoornis). Tics komen vaak plotseling op en duren kort. Er zijn veel verschillende tics. Zo knijpen sommige kinderen vaak hun ogen dicht, kuchen zij of trekken zij met hun neus. Veel kinderen hebben tics. Soms gaan tics vanzelf weer over. Als dat niet zo is, kan behandeling het kind helpen van zijn/haar tic af te komen en/of er minder last van te hebben.

Behandeling
Als uw kind veel last heeft van tics kunnen wij, samen met u en uw kind, naar een oplossing zoeken. Wij behandelen tics middels cognitieve gedragstherapie. Er kunnen twee methoden gebruikt worden. De eerste methode is exposure en responspreventie. Bij deze methode leert het kind te wennen aan de gevoelens die voorafgaan aan een tic, waardoor de tic niet uitgevoerd hoeft te worden. Een tweede methode is habit revearsal. Bij deze methode leert het kind een tic te voorkomen door een respons aan te leren die onverenigbaar is met de tic. Bij tics werken we o.a. met het protocol ‘Bedwing je dwang’ en ‘Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt?’.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.