Gedragsproblemen en ADHD

Gedragsproblemen
Kinderen en jongeren met gedragsproblemen laten vaak een combinatie van opstandig en agressief gedrag zien. Een kind of jongere met gedragsproblemen is brutaal, voelt zich snel kwaad en geïrriteerd, heeft driftbuien en legt de schuld van fouten bij anderen. Ieder kind of jongere gedraagt zich wel eens oppositioneel, dit hoort bij de normale ontwikkeling. Kinderen zijn op zoek naar grenzen en jongeren in de puberteit kunnen zich afzetten.

Behandeling
Behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, psychotherapie of speltherapie. Daarnaast kan ouderbegeleiding of systeemtherapie ingezet worden. Wij maken o.a. gebruik van de protocollen ‘Minder boos en opstandig’, ‘Wat kun je doen als je snel boos bent’, Wat kun je doen als je vaak moppert’, ‘Geweldloos verzet’, en ‘Samen sterker op pad’.

ADHD
Kinderen of jongeren met aandachts- en/of concentratieproblemen die druk gedrag laten zien en vaak impulsief reageren. Soms is er sprake van ADHD. Deze kinderen vinden niet snel rust in zichzelf en komen door hun drukke gedrag vaak in conflict met hun omgeving. Ze kunnen moeite hebben met aandacht, concentreren en planning. Wanneer hun gedrag tot veel (leer)problemen en conflicten leidt kan behandeling helpend zijn.

Behandeling
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van AD(H)D, dan kunnen gesprekken kinderen en jongeren helpen om te leren wat ADHD precies inhoud en hoe zij er het beste mee om kunnen gaan. Ouderbegeleiding kan ingezet worden om met ouders thema’s zoals straffen, belonen, structuur aanbieden en positief opvoeden te bespreken. Daarnaast kan medicatie worden overwogen, wat wordt voorgeschreven door een arts of psychiater.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.