Gedragsproblemen en ADHD

Gedragsproblemen
Kinderen en jongeren met gedragsproblemen laten vaak een combinatie van opstandig en agressief gedrag zien. Een kind of jongere met gedragsproblemen is brutaal, voelt zich snel kwaad en geïrriteerd, heeft driftbuien en legt de schuld van fouten bij anderen. Ieder kind of jongere gedraagt zich wel eens oppositioneel, dit hoort bij de normale ontwikkeling. Kinderen zijn op zoek naar grenzen en jongeren in de puberteit kunnen zich afzetten.

Behandeling
Behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie of speltherapie. Daarnaast kan gezinsbehandeling ingezet worden. Wij maken o.a. gebruik van de protocollen ‘Minder boos en opstandig’, ‘Wat kun je doen als je snel boos bent’, Wat kun je doen als je vaak moppert’ en ‘Samen sterker op pad’.

ADHD
Kinderen of jongeren die druk gedrag laten zien reageren vaak impulsief. Soms is er sprake van ADHD. Deze kinderen vinden niet snel rust in zichzelf en komen door hun drukke gedrag vaak in conflict met hun omgeving. Ze kunnen moeite hebben met aandacht, concentreren en planning. Wanneer hun gedrag tot veel (leer)problemen en conflicten leidt kan behandeling helpend zijn.

Behandeling
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van AD(H)D, dan kunnen gesprekken kinderen en jongeren helpen om te leren wat ADHD precies inhoud en hoe zij er het beste mee om kunnen gaan. Ouderbegeleiding kan ingezet worden om met ouders thema’s zoals straffen, belonen, structuur aanbieden en positief opvoeden te bespreken. Daarnaast kan medicatie worden overwogen, wat wordt voorgeschreven door een arts of psychiater.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Over ons

De gezichten van de kinderpraktijk

Anne-Marije Peelen en Leonore Heukelom zijn beiden gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder en jeugd).

Hannah van der Linde

Hannah van der Linde is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding (differentiatie kinder- en jeugd). Zij heeft hiervoor bij de Bascule gewerkt.

Lara ten Have

Lara ten Have is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Lara heeft ook als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Rosa Norp

Rosa Norp is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Rosa heeft ervaring opgedaan in de forensische jeugdzorg.

Marga Bootsma

Marga Bootsma werkt als office-manager. Zij heeft hiervoor ook als office-manager gewerkt.

Inger van der Kooij

Inger van der Kooij is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Daarnaast heeft Inger een promotieonderzoek gedaan naar kindermishandeling aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Marit Roos

Marit Roos is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). En ook Marit heeft hiervoor als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Yvette Nijhuis

Yvette Nijhuis is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Op dit moment volgt zij een opleiding tot psychotherapeut. Zij heeft hiervoor bij Inforsa gewerkt.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.