Scheiding

Scheiding

Scheiding
Wanneer ouders uit elkaar gaan, verandert er veel voor kinderen. Kinderen gaan er meestal van uit dat zijn/haar ouders gewoon bij elkaar blijven. Vooral jonge kinderen twijfelen hier niet snel aan. Een scheiding kan veel impact hebben op kinderen. ‘Waar moet ik wonen, mag ik de andere ouder nog wel lief vinden, waar zie ik mijn vriendjes, blijf ik wel op dezelfde school?’, zijn veelvoorkomende gedachtes van kinderen. Kinderen moeten wennen aan een nieuwe woonplek, maar ook aan een afwezige ouder of een ouder die meer moet gaan werken. Daarnaast kan een kind ook last hebben van de spanning in huis en zich loyaal voelen naar beide ouders. Kinderen hebben vaak een schuldgevoel, ook al geven ouders aan dat dit niet nodig is. Het is voor de meeste kinderen een moeilijke periode. Soms zijn kinderen ook opgelucht dat de ruzies of spanningen van voor de scheiding verdwenen zijn. Deze gevoelens zijn vaak minder goed te begrijpen voor kinderen, waardoor ze in de war raken of opnieuw verdrietig of boos worden. Andere kinderen laten weinig of geen emoties zien rondom de scheiding. Dit wil niet zeggen dat deze kinderen geen last hebben van de scheiding. Misschien proberen ze hun ouders te ontzien of vinden ze het moeilijk om hun emoties te uiten. Veel kinderen durven geen steun te zoeken bij leeftijdgenootjes, omdat ze zich schuldig voelen of zich schamen.

Behandeling
Kinderen die last blijven houden van de scheiding kunnen gebaat zijn bij behandeling. Naast speltherapie en oplossingsgerichte therapie bieden we ook een groepsbehandeling voor kinderen in deze situatie. Wij maken o.a. gebruik van de protocollen ‘KIES’ en ‘Ik hoor bij jullie allebei’.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.