Vergoedingen

Vergoedingen

Kinderpraktijk Amsterdam biedt zowel kortdurend als langdurige behandelingen, afhankelijk van de hulpvraag, ernst en complexiteit van de problematiek. Een verwijzing door een arts of het Ouder Kind Centrum is een vereiste om voor vergoeding van de gemeente* in aanmerking te komen.

Na aanmelding starten we met een intake om kennis te maken en de hulpvraag in kaart te brengen. Er zal gekeken worden naar de ernst van de problemen, de complexiteit, het beloop van de klachten en of er sprake is van een diagnose (DSM-5).

Wij zullen u terugverwijzen naar de arts als tijdens de intake of behandeling blijkt dat de problemen ernstiger zijn of de klachten verergeren waardoor u of uw kind niet (meer) goed behandeld kunt worden. We zullen dan met u meedenken over de juiste plek van behandeling.

Op basis van de intake zal bepaald worden welk behandelprofiel en intensiteit geboden zal worden. Dit zal dan toegelicht worden.

Een sessie staat voor ongeveer 45 minuten direct contact met de behandelaar. Tijdens de behandeling in een van bovenstaande trajecten kan er gewisseld worden naar een ander traject als blijkt dat er een meer of minder intensieve behandeling nodig is. Wanneer hier sprake van is zal dit met u overlegd worden.

Mocht uw kind niet in aanmerking komen voor vergoeding of wilt u de behandeling zelf betalen dan hanteren wij een variërend tarief van 80 tot 100 euro per uur, afhankelijk van de opleidingsachtergrond van uw therapeut. Bijkomende kosten die gerekend kunnen worden zijn indirecte tijd zoals het schrijven van een behandelplan en intern overleg.

No show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen no show meer. Kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn 50 euro per zitting.

Voor een psychodiagnostisch onderzoek wordt maximaal 12 uur (1080 euro) gerekend. Een op zichzelf staand intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeente. De kosten voor een intelligentieonderzoek zijn 550 euro.

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Wanneer na twee herinneringen geen betaling is ontvangen, zien we ons genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten die deze procedure met zich meebrengt zijn voor rekening van de cliënt.

* Kinderpraktijk Amsterdam heeft een contract met Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Wij bieden ook behandeling aan studenten en volwassenen. Zie studentpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is voor uw kind.

Over ons

De gezichten van de kinderpraktijk

Anne-Marije Peelen en Leonore Heukelom zijn beiden gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder en jeugd).

Hannah van der Linde

Hannah van der Linde is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding (differentiatie kinder- en jeugd). Zij heeft hiervoor bij de Bascule gewerkt.

Lara ten Have

Lara ten Have is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Lara heeft ook als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Rosa Norp

Rosa Norp is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Rosa heeft ervaring opgedaan in de forensische jeugdzorg.

Marga Bootsma

Marga Bootsma werkt als office-manager. Zij heeft hiervoor ook als office-manager gewerkt.

Inger van der Kooij

Inger van der Kooij is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Daarnaast heeft Inger een promotieonderzoek gedaan naar kindermishandeling aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Marit Roos

Marit Roos is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). En ook Marit heeft hiervoor als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Yvette Nijhuis

Yvette Nijhuis is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Op dit moment volgt zij een opleiding tot psychotherapeut. Zij heeft hiervoor bij Inforsa gewerkt.

Vragen voor de Kinderpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.